Wij respecteren jouw privacy

Bij het adviseren over en het kopen van onze producten, vragen wij soms om jouw persoonsgegevens. Boolsai.com hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor het aangaan en/of uitvoeren van onze dienstverlening en/of voor het geven van advies over onze producten. Verder verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van:

  • (Gerichte) Marketingactiviteiten om een relatie met de klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
  • Analyses van persoons- en/of bedrijfsgegevens om het klantbestand te vergroten, het producten- en dienstenassortiment te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op de (persoonlijke) situatie van de klant.
  • Het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van boolsai.com.
  • Informatie-uitwisseling met andere partijen die voor met de uitvoering van het product informatie nodig hebben, zoals met subleveranciers. Wij informeren hen ook als er op het door ons geleverde product een betalingsachterstand ontstaat.
  • Statistische analyses.

Naast de informatie die wij van jou krijgen, kunnen wij voor deze doeleinden informatie inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Telefoongesprekken kunnen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd vernietigd.

Registratie chatsessies

Met het starten van een chat geef je ons toestemming dit gesprek te registreren. Hiervoor kunnen we bij een eventueel vervolg de historie bekijken. Daarnaast meten wij de kwaliteit om deze service te verbeteren. De verzamelde gegevens gebruiken we alleen intern.

Recht op inzage, correctie en bezwaar

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan jou bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Je hebt het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van jouzelf door ons worden verwerkt. Voor het verstrekken van deze opgave brengen wij een vergoeding in rekening van € 2,50. Daarnaast kunnen wij je verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jouw mening onjuistheden, dan kun je schriftelijk en kosteloos om aanpassing van de gegevens verzoeken. Binnen twee weken na jouw verzoek hoor je van ons of wij aan jouw verzoek kunnen voldoen.

Jouw bezoek aan deze site en cookies

Bij het bezoek aan boolsai.com worden op jouw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij je volgende bezoek worden de cookies gebruikt om je te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Jouw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op jouw voorkeuren. Meer over ons gebruik van cookies vind je hier.

Klachten?

Heb je een klacht over de wijze waarop boolsai.com met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan kun je deze bij ons indienen. Ben je met de uitkomst van het antwoord niet tevreden? Dan kun je je wenden tot het Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI), Regulierenring 9, 3981 LA in Bunnik (Utrecht), website: www.privacyklachteninstituut.nl.

Boolsai.com heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren je om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

How to Contact Us

Questions about this statement or about our handling of your information may be sent by email to info@boolsai.com, or by post to BOOLSAI Privacy Office, Nederland.

boolsai © 2016 | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy | CookiesOver boolsai | +31 (0) 79 500 18 81 | info@boolsai.com

Dit is een demo-winkel voor testdoeleinden — bestellingen zullen niet worden uitgeleverd. Sluiten